Wüest Partner, vedoucí partner v oblasti nemovitostí ve Švýcarsku a v Evropě, podporující digitalizaci transparentnosti a udržitelnosti, právě vydal svou zprávu o ECCO2 Building Intelligence, ve které zkoumá dopad na dvě budovy vybavené naším řešením digitalizace.

Wüest Partner analyzoval všechny aspekty technologie digitalizace budov ECCO2 Building Intelligence a jak může přispět k zvýšení hodnoty nemovitostí, které jsou jí vybaveny. Od snížení energetických nákladů až po diskontní sazbu použitou pro hodnocení včetně ESG úvah, každý aspekt byl zkoumán a zohledněn.

Studie se zaměřila na dvě nemovitosti: novou budovu s certifikací Minergie a starší budovu vytápěnou fosilními palivy. Přestože tento malý vzorek neumožňuje generalizace, závěry v obou případech potvrzují to, co jsme byli přesvědčeni již dlouho:

ECCO2 Building Intelligence je výnosná investice, která zlepšuje ESG transparentnost a hodnotu vybavených nemovitostí několikanásobkem vložené investice.

Takto mohou naši klienti s jistotou investovat do své cesty snižování CO2, vědomi si, že každý investovaný frank se projeví v čisté hodnotě portfolia.

Přístup k této zprávě je zdarma, ale podléhá podmínkám použití a dalšího šíření. Zpráva je k dispozici ve francouzštině a němčině.

Comments are closed.