Building Intelligence

Pomocí sítě senzorů internetu věcí s vysokým rozlišením vytváříme chytré budovy. Díky tomu NARA AI sníží až 20 % emisí CO2

Chytré budovy

52 % budov má vady homogenity, které narušují regulaci vytápění. Naše síť senzorů vnitřního klimatu s tzv. „snímáním s vysokým rozlišením“ nám umožňuje analyzovat chování budovy v závislosti na počasí. Proto jsme vytvořili matematický model s názvem „Digitální dvojče“, který umožňuje umělé inteligenci vypočítat potřeby vytápění s neznámou přesností a maximalizovat úspory pro danou úroveň komfortu.

Nepostřehnutelné jemné úpravy

NARA AI dělá na dálku práci stovek techniků: postupné ladění až k dokonalé optimalizaci tepelné bilance každé budovy během 3 měsíců.

Certifikované výsledky

Certifikovaný proces vám poskytne zprávu “před/po” porovnávající náklady, spotřebu energie a emise CO2, stejně jako klasifikaci energetické účinnosti budov na základě SIA 2013 / CECB. Zahrnuty jsou také provozní parametry, zatížení a problematika hydraulického vyvážení.

Využitelná informace

Váš řídicí panel pokrývá celé portfolio nemovitostí. Informace jsou prezentovány v databázi, kterou lze přímo použít k modernizaci a substituci budov. Váš plán CO2 a pokrok je viditelný na první pohled.

Podrobné monitorování

Monitorování vnitřního klimatu v každém bytě v reálném čase, jakož i teploty přívodní a vratné vody v jednotlivých topných okruzích, spotřeby teplé vody a energie na vytápění.

Švýcarská dokonalost

Naše elektronická zařízení jsou navržena ve Švýcarsku s podporou specializovaných partnerů. Švýcarskou kvalitu zaručuje Swisscom jako strategický partner pro komunikační síť a bezpečnou infrastrukturu pro zpracování a ukládání dat – samozřejmě ve Švýcarsku. Pro výpočet a certifikaci výsledků jsme implementovali standardy SIA. Exportní verze přejímá pro analýzu dat standardy EU a pečlivě je přizpůsobuje potřebám každého místního trhu.