Zásady ochrany osobních údajů pro ECCO2 Solutions AG

V ECCO2, dostupném z ecco2.ch, je soukromí našich návštěvníků jednou z hlavních priorit. Dokument zásad ochrany osobních údajů obsahuje informace, které ECCO2 shromažďuje, zaznamenává a používá.

Pokud máte další otázky nebo požadujete více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na naše online aktivity a jsou platné pro návštěvníky našich webových stránek s ohledem na informace, které sdíleli a/nebo shromažďovali v ECCO2. Tyto zásady se nevztahují na informace shromážděné offline nebo prostřednictvím jiných kanálů, než je tento web. Naše zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny s pomocí Free Privacy Policy Generator.

Souhlas

Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů a souhlasíte s jejich podmínkami.

Informace, které shromažďujeme

Důvod, proč jste požádáni poskytnout osobní údaje vám bude vysvětlen v okamžiku, kdy vás o ně požádáme.

Pokud nás kontaktujete napřímo, můžeme o vás obdržet další informace, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, obsah zprávy a/nebo přílohy, které nám pošlete, a jakékoli další informace, které se rozhodnete poskytnout.

Při registraci účtu vás můžeme požádat o kontaktní údaje, jako je jméno, název společnosti, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Jak používáme vaše informace

Údaje, které shromažďujeme, používáme různými způsoby, včetně:

  • Poskytování, provozování a udržování naší webové stránky
  • Vylepšení, personalizaci a rozšíření naší webové stránky
  • Pochopění a analýze jak používáte naše webové stránky
  • Vyvíjení nových produktů, služeb a funkcí
  • Komunikaci s vámi, buď přímo, nebo prostřednictvím některého z našich partnerů, včetně zákaznických služeb, abychom vám poskytli aktualizace a další informace týkající se webových stránek a pro marketingové a propagační účely
  • Posílání e-mailů
  • Hledání a zabránění podvodů

Soubory protokolu

ECCO2 se řídí standardním postupem používání souborů protokolu. Tyto soubory zaznamenávají návštěvníky, když navštíví webové stránky. Dělají to všechny hostingové společnosti a je to součástí analýzy hostingových služeb. Informace shromážděné protokolovými soubory zahrnují adresy internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), datum a čas, odkazující/výstupní stránky a případně počet kliknutí. Nejsou spojeny s žádnými informacemi, které by umožňovaly osobní identifikaci. Účelem informací je analyzovat trendy, spravovat web, sledovat pohyb uživatelů na webu a shromažďovat demografické informace.

Soubory cookie a webové signály

ECCO2 používá „cookies“ jako každá jiná webová stránka. Soubory cookie se používají k ukládání informací včetně preferencí návštěvníků a stránek na webu, které návštěvník navštívil. Tyto informace se používají k optimalizaci uživatelské zkušenosti přizpůsobením obsahu naší webové stránky na základě typu prohlížeče návštěvníků a jiných informací.

Pro více obecných informací o cookies si přečtěte Článek o cookies na webu Zásady ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů reklamních partnerů

V tomto seznamu naleznete zásady ochrany osobních údajů pro reklamní partnery ECCO2.

Reklamní servery nebo reklamní sítě třetích stran používají technologie, jako jsou soubory cookie, JavaScript nebo webové signály. Ty se používají v jejich reklamách a odkazech, které se objevují na ECCO2, a které jsou odesílány přímo do prohlížeče uživatelů. Když k tomu dojde, automaticky obdrží vaši IP adresu. Tyto technologie se používají k měření účinnosti reklamních kampaní a k personalizaci reklamního obsahu zobrazovaného na webových stránkách, které navštěvujete.

Upozorňujeme, že ECCO2 nemá žádný přístup ani kontrolu nad soubory cookie, které používají inzerenti třetích stran.

Zásady ochrany osobních údajů třetích stran

Zásady ochrany osobních údajů ECCO2 se nevztahují na jiné inzerenty nebo webové stránky. Z tohoto důvodu vám doporučujeme, abyste si prostudovali příslušné zásady ochrany osobních údajů těchto reklamních serverů třetích stran, kde najdete podrobnější informace. Mohou zahrnovat postupy a pokyny, jak se odhlásit z určitých odběrů.

Soubory cookie můžete zakázat prostřednictvím jednotlivých možností prohlížeče. Podrobnější informace o správě souborů cookie v konkrétních webových prohlížečích naleznete na příslušných webových stránkách jednotlivých prohlížečů.

Práva na ochranu osobních údajů CCPA (Neprodávejte mé osobní údaje)

Podle zákona CCPA mají spotřebitelé v Kalifornii mimo jiné právo:

Požadovat, aby podnik, který shromažďuje osobní údaje spotřebitele, zveřejnil kategorie a konkrétní části osobních údajů, které podnik o spotřebitelích shromáždil.

Požadovat, aby podnik vymazal veškeré nashromážděné osobní údaje o spotřebiteli.

Požadovat, aby podnik, který prodává osobní údaje spotřebitele, tyto údaje neprodával.

Pokud podáte žádost, máme jeden měsíc na to, abychom vám odpověděli. Pokud chcete uplatnit některé z těchto práv, kontaktujte nás.

Právo na ochranu osobních údajů GDPR

Rádi bychom se ujistili, že jste si plně vědomi všech svých práv na ochranu údajů. Každý uživatel má nárok na následující:

Právo na přístup – Máte právo požadovat kopie svých osobních údajů. Za tuto službu vám můžeme účtovat malý poplatek.

Právo na opravu – Máte právo požadovat, abychom opravili jakékoliv informace, o kterých se domníváte, že jsou nepřesné. Máte také právo požadovat, abychom doplnili informace, o kterých se domníváte, že jsou neúplné.

Právo na vymazání – Máte právo požadovat, abychom za určitých podmínek vymazali vaše osobní údaje.

Právo na omezení zpracování – Máte právo požadovat, abychom za určitých podmínek omezili zpracování vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování – za určitých podmínek máte právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů – Máte právo požadovat, abychom za určitých podmínek předali údaje, které jsme shromáždili, jiné organizaci nebo přímo vám.

Pokud podáte žádost, máme jeden měsíc na to, abychom vám odpověděli. Pokud chcete uplatnit některé z těchto práv, kontaktujte nás.

Ochrana dětí

Naší další prioritou je ochrana dětí při používání internetu. Vyzýváme rodiče a opatrovníky, aby sledovali nebo řídili jejich online aktivitu.

ECCO2 vědomě neshromažďuje žádné osobní údaje od dětí mladších 13let. Pokud se domníváte, že vaše dítě poskytlo tento druh informací na našich webových stránkách, důrazně vám doporučujeme, abyste nás okamžitě kontaktovali a my uděláme vše, co je v našich silách, abychom takové informace neprodleně odstranili z našich záznamů.

 

Informace o ochraně dat pro nájemce

V ECCO2 bereme ochranu soukromí vážně. Tento dokument vysvětluje naši práci, jaká data sbíráme, jak je zpracováváme a proč. Jsme pověřeni majitelem s úkolem jemně doladit vytápění ve vaší budově, aby došlo ke snížení spotřeby energie a emisí CO2.

K tomu účelu měříme v bytech okolní teplotu, vlhkost a hladinu CO2 a tyto informace zpracováváme pro zlepšení nastavení vytápění. Tato data jsou na zdroji pseudonymizována: Informace, které by byly potřebné k identifikaci příslušného bytu nebo nájemce, nejsou v systému ECCO2 ukládány.

Přenos dat ze senzoru na naše servery je šifrován od konce ke konci. Kromě toho, abychom umožnili správci budovy kontrolovat správné fungování vytápění a reagovat na požadavky, vypočítáváme a poskytujeme jim průměrná denní data na byt, která neumožňují vyvozovat závěry o individuálních životních stylech.

Správci budov mají prostředky, jak přiřadit průměrná data k číslu bytu, pokud je to nutné k splnění jejich povinností vůči nájemcům.

Nakonec jsou data sbíraná ECCO2 uchovávána pouze po dobu nezbytně nutnou k splnění našeho poslání a poté jsou trvale a zdokumentovaně smazána.