Za tento web odpovídá:

ECCO2 Solutions AG
Route André Piller 19
CH-1762 Givisiez
Švýcarsko

+41 (0)43 222 57 00
Kontakt

Handelsregister: CH-217.3.569.750-1
UID-Číslo: CHE-158.109.703

PRAVIDLA A PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVOVÝCH STRÁNEK

Autor nenese žádnou odpovědnost za správnost, přesnost, aktuálnost, spolehlivost a úplnost informací. Autor neručení za materiální či nehmotné škody vzniklé v důsledku přístupu ke zveřejněným informacím, jejich využití nebo nevyužití. Zneužití připojení nebo technických závad je vyloučeno. Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo mazat části stránek nebo celou nabídku bez předchozího upozornění nebo dočasně či trvale ukončit zveřejňování. Odpovědnost za odkazy Reference a odkazy na webové stránky třetích stran jsou mimo naši oblast odpovědnosti. Odmítáme jakoukoliv odpovědnost za takové webové stránky. Přístup a používání takových webových stránek je na vlastní riziko uživatele. autorská práva Autorská práva a všechna další práva k obsahu, obrázkům, fotografiím nebo jiným souborům na webových stránkách náleží výhradně autorovi nebo konkrétně jmenovaným držitelům práv. K reprodukci jakýchkoliv prvků je třeba předem získat písemný souhlas držitelů autorských práv.