Autor: Antoine Eddé

NARA AI šetří 26 % topných energií na 100 budovách

Ve společnosti ECCO2 používáme technologie AI a IoT k redukci CO2 dopadu budov významným způsobem. ECCO2 Building Intelligence posouvá stávající majetkovou zásobu do digitálního věku, což rychle vede k významnému snížení emisí CO2 a spotřeby energie. Základem naší práce jsou měřená data: naše vysokorozlišovací snímání každý den sbírá přes 8 […]

Read More

Úspora 1 milionu kWh energie pro Groupe Mutuel

Společnost Groupe Mutuel potvrzuje svůj inovativní přístup ke správě nemovitostí uzavřením smlouvy se společností ECCO2 Solutions SA. Cílem je dosáhnout ročních úspor energie ve výši 1 milionu kWh.

Read More

Jak funguje předpověď počasí ECCO2?

ECCO2 Building Intelligence využívá budoucí údaje o počasí k úspoře energie a zároveň k lepšímu řízení vnitřní teploty a v konečném důsledku k optimalizaci komfortu.

Read More