Autor: Antoine Eddé

Úspora 1 milionu kWh energie pro Groupe Mutuel

Společnost Groupe Mutuel potvrzuje svůj inovativní přístup ke správě nemovitostí uzavřením smlouvy se společností ECCO2 Solutions SA. Cílem je dosáhnout ročních úspor energie ve výši 1 milionu kWh.

Read More

Jak funguje předpověď počasí ECCO2?

ECCO2 Building Intelligence využívá budoucí údaje o počasí k úspoře energie a zároveň k lepšímu řízení vnitřní teploty a v konečném důsledku k optimalizaci komfortu.

Read More