Martigny a Givisiez, listopad 2022

Společnost Groupe Mutuel potvrzuje svůj inovativní přístup ke správě nemovitostí uzavřením smlouvy se společností ECCO2 Solutions SA. Cílem je dosáhnout ročních úspor energie ve výši 1 milionu kWh.

Vzhledem k současné nestabilitě dodávek energie a prudce rostoucím nákladům se společnost Groupe Mutuel rozhodla zavést v celém portfoliu budov řešení ECCO2 “Building Intelligence”, které snižuje spotřebu a emise CO2 z topných systémů.

Tato technologie, navržená a vyvinutá ve Švýcarsku, slibuje průměrnou úsporu energie ve výši 15 %. To je pro Švýcarskou konfederaci, která si tento cíl stanovila jako celonárodní, významné procento. Úspory dosažené technologií ECCO2 jsou certifikovány na základě pověření Spolkového úřadu pro životní prostředí a jsou na ně získávány státní dotace.

Ulrich-Yvan Imboden, vedoucí technického provozu nemovitostí společnosti Groupe Mutuel, prohlásil:

“Na majitele nemovitostí čeká tuto zimu obrovská výzva. Snižovat parametry vytápění, aniž bychom fakticky znali výchozí situaci a výsledek našich opatření, je jednoduše utopie. Z ohleduplnosti k nájemcům a proto, abychom se vyhnuli hrubým a nákladným chybám, musíme s dostatečnou přesností vědět, co děláme. Řešení “Building Intelligence” společnosti ECCO2 nám poskytuje podrobné údaje o spotřebě a vnitřním klimatu v reálném čase, což nám umožňuje kompetentně a s klidem zvládnout tuto náročnou dobu. Díky plně propojenému fondu budov je navíc Groupe Mutuel na špičce v oblasti technické správy a vytváří hodnoty zlepšováním provozních technologií i energetické náročnosti všech svých budov. ”

Marketingový manažer ECCO2, Jürgen Biefang, dodává:

“Groupe Mutuel se moudře a kompetentně vyrovnává s tvrdou realitou: 90 % topných systémů ve Švýcarsku vyžaduje při každém seřízení zásah na místě. Systém Building Intelligence dává majitelům, správcům a topenářům k dispozici výkonný soubor nástrojů: Díky umělé inteligenci NARA AI je k dispozici dálkové ovládání a optimalizace bez nutnosti lidského zásahu. Groupe Mutuel bude mít prospěch z dobře zdokumentovaného procesu optimalizace a přístup k úplnému souboru nástrojů pro analýzu celého portfolia. Tato přidaná hodnota potvrzuje a posiluje vedoucí postavení Groupe Mutuel v oblasti udržitelných inovací.”

Popis obrázku, zleva doprava : Alain Wagnières (Vedoucí provozu & Správní rada – ECCO2), Ulrich-Yvan Imboden (Vedoucí technického provozu – Groupe Mutuel), Gérald Mayoraz (Představenstvo – Groupe Mutuel), Daniel Coupy (Architekt – Groupe Mutuel), Antoine Eddé (Executive Chairman, Představenstvo & Správní rada – ECCO2)

Comments are closed.