Společnost ECCO2 Solutions AG dnes oznámila auditované výsledky svého finančního roku 2021 končícího 31. prosince. Soukromá společnost vykázala celkové tržby ve výši 2,11 milionu CHF, což představuje 100% nárůst tržeb oproti předchozímu roku. Opakované příjmy z dlouhodobých kontraktů tvořily více než 50 % celkových příjmů, čímž byl překročen cíl stanovený představenstvem.

Antoine Eddé, výkonný předseda uvedl:

„V ECCO2 pracujeme pro svět v rovnováze a po 3 letech tvrdé práce jsme hrdí na náš úspěch. Naši zákazníci snižují spotřebu energie ve svých budovách o 20 milionů KWh ročně a toto číslo se bude v následujících letech dále zvyšovat.

Nyní máme nainstalováno více než 11 000 přesných švýcarských senzorů internetu věcí, které nám umožňují hluboce porozumět tomu, kde můžeme ušetřit energii, aniž bychom ohrozili pohodlí obyvatel: “Building Intelligence” od společnosti ECCO2.

Na konci roku jsme operovali s 1 650 000 m2 vytápěné plochy, což dokazuje naši schopnost fungovat na velkých portfoliích. Naše tempo růstu je od založení společnosti trojciferné a nevykazuje žádné známky poklesu. Další nárůst očekáváme v roce 2022.“

Comments are closed.